Studia

Podyplomowe

Uniwersytet Śląski - Uniwersytet Otwarty
  1. Home
  2. /
  3. Opłaty

Opłaty

Możliwość wpłaty w ratach

Brak opłaty wpisowej

Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia podyplomowe) jest wniesienie opłaty za studia podyplomowe. 

Warunki odpłatności za studia podyplomowe określa umowa ze słuchaczem.

Wpłaty należy dokonywać na indywidualne konto słuchacza, w ustalonych umową terminach.

Słuchacz może wnieść opłatę za studia podyplomowe w całości lub  semestralnie w trzech częściach. Opłata wnoszona w całości jest niższa od opłaty wnoszonej w częściach. 

Opłaty za studia słuchacze wpłacają na indywidualne numery rachunków  bankowych generowanych z systemu USOSweb. Informację o numerze konta można uzyskać w wybranym sekretariacie studiów podyplomowych.

Szczegółowe informacje dotyczące opłat można zaleźć na stronie OFERTA w opisie wybranych studiów.