Studia

Podyplomowe

Uniwersytet Śląski - Uniwersytet Otwarty
  1. Home
  2. /
  3. Akty prawne

AKTY PRAWNE
obowiązujące w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

STUDENT:

Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
Uchwała nr 464/2023
w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach 
Załącznik do Uchwały nr 464/2023 Regulamin SP

Statut Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Obwieszczenie Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 28 czerwca 2023 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Załącznik do obwieszczenia Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 28 czerwca 2023 r.

Organizacja roku akademickiego
Zarządzenie nr 114/2023
Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 17 lipca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji roku akademickiego 2023/2024:

Wzór umowy w sprawie warunków odpłatności za studia podyplomowe
Zarządzenie nr 119/2023
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wzoru umowy w sprawie warunków odpłatności za studia podyplomowe
Załącznik do zarządzenia nr 119/2023 Umowa w sprawie warunków odpłatności za studia podyplomowe
Załącznik do zarządzenia nr 119/2023 Klauzula informacyjna RODO dla uczestników studiów podyplomowych

Wysokość opłat za kształcenie na studiach podyplomowych
Zarządzenie nr 6/2024
zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za kształcenie na studiach podyplomowych rozpoczynających się w roku akademickim 2023/2024
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 6/2024
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 6/2024

Opłata za wydanie dokumentów
Pismo okólne nr 8/2019
w sprawie wysokości opłat pobieranych od studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych za wydanie dokumentów począwszy od roku akademickiego 2019/2020

Realizacja praktyk
Zarządzenie 70/2022
Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie realizacji praktyk przez uczestników studiów podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
Załącznik nr 1 do zarządzenia 70/2022 Porozumienie dotyczące organizacji praktyk
Załącznik nr 2 do zarządzenia 70/2022 Skierowanie
Załącznik nr 3 do zarządzenia 70/2022 Raport z przebiegu praktyk 
Załącznik nr 4 do zarządzenia 70/2022 Sprawozdanie z praktyk 

PRACOWNIK:

Zarządzenie nr 131/2020
Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia zasad tworzenia, prowadzenia i likwidacji studiów podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
Załącznik nr 1 Karta studiów podyplomowych

Załącznik nr 2 Plan studiów podyplomowych

Dokumentacja przebiegu studiów podyplomowych
Zarządzenie nr 142/2023
Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 25 września 2023 r. w sprawie wprowadzenia Zasad prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 142/2023 Zasady prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów podyplomowych
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 142/2023 Informacja dla Uczestników/Uczestniczek studiów podyplomowych objętych pilotażem
prowadzenia równolegle teczki akt osobowych uczestnika w postaci papierowej
i w postaci elektronicznej

Składanie i archiwizowanie pisemnych prac dyplomowych
Zarządzenie nr 154/2023
Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 9 października 2023 r. w sprawie wprowadzenia procedury składania i archiwizowania pisemnych prac dyplomowych Uczestników/Uczestniczek
Załącznik do zarządzenia nr 154/2023 APD strona tytułowa

Zarządzenie nr 136/2020
Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie sporządzania kalkulacji planowanych/ rozliczenia zrealizowanych przychodów/ kosztów studiów podyplomowych i kursów dokształcających oraz zasad wynagradzania za świadczone usługi edukacyjne związane z ich prowadzeniem
Załącznik nr 1 Wzór kosztorysu SP

Uchwała nr 573/2020
w sprawie wytycznych dotyczących wymagań w zakresie tworzenia i zmiany programów studiów podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
Załącznik nr 1 Program studiów podyplomowychPrawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce