Studia

Podyplomowe

Uniwersytet Śląski - Uniwersytet Otwarty
  1. Home
  2. /
  3. Akty prawne

AKTY PRAWNE
obowiązujące w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

 

Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
Uchwała nr 492/2020
w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach 

Statut Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Obwieszczenie Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 1 lipca 2021 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Organizacja roku akademickiego
Zarządzenie nr 59/2022
Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2022/2023

STUDENT:

Warunki odpłatności za studia podyplomowe
Zarządzenie nr 154/2021
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wzoru umowy w sprawie warunków odpłatności za studia podyplomowe 

Opłata za wydanie dokumentów
Pismo okólne nr 8/2019
w sprawie wysokości opłat pobieranych od studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych za wydanie dokumentów począwszy od roku akademickiego 2019/2020

Klauzula informacyjna RODO
Klauzula informacyjna RODO dla słuchaczy studiów podyplomowych

Realizacja praktyk
Zarządzenie 70/2022
Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie realizacji praktyk przez uczestników studiów podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
Załącznik nr 1 do zarządzenia 70/2022 Porozumienie dotyczące organizacji praktyk
Załącznik nr 2 do zarządzenia 70/2022 Skierowanie
Załącznik nr 3 do zarządzenia 70/2022 Raport z przebiegu praktyk 
Załącznik nr 4 do zarządzenia 70/2022 Sprawozdanie z praktyk 

PRACOWNIK:

Zarządzenie nr 131/2020
Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia zasad tworzenia, prowadzenia i likwidacji studiów podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
Załącznik nr 1 Karta studiów podyplomowych

Załącznik nr 2 Plan studiów podyplomowych

Zarządzenie nr 136/2020
Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie sporządzania kalkulacji planowanych/ rozliczenia zrealizowanych przychodów/ kosztów studiów podyplomowych i kursów dokształcających oraz zasad wynagradzania za świadczone usługi edukacyjne związane z ich prowadzeniem
Wzór kosztorysu SP

Uchwała nr 573/2020
w sprawie wytycznych dotyczących wymagań w zakresie tworzenia i zmiany programów studiów podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
Załącznik nr 1 Program studiów podyplomowych

 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce