Centrum Studiów Podyplomowych

Kwalifikacyjne studia podyplomowe: Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela
Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzących zajęcia z uczniami o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych (Edycja 2023)
Kwalifikacyjne studia podyplomowe Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcia rodziny (Edycja 2023)
Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie edukacji informatycznej
Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące nauczycieli do nauczania informatyki
Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli informatyki
Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzących zajęcia z uczniami o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych (Edycja 2022)
Kwalifikacyjne studia podyplomowe Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcia rodziny (Edycja 2022)
Studia podyplomowe Wiodące innowacje i zmiana (edycja zakończona)
Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące czynnych zawodowo nauczycieli do nauczania informatyki (edycja zamknięta)