Wydział Humanistyczny

Studia podyplomowe Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
Kwalifikacyjne studia podyplomowe Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej dla Nauczycieli
Studia Podyplomowe Historii Sztuki
Podyplomowe Studia z Wiedzy o Regionie
Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia Historyczne