Wydział Humanistyczny

Podyplomowe Studia Logopedyczne. Specjalność: logopedia – przygotowanie do wykonywania zawodu logopedy i nauczyciela logopedy
Podyplomowe Studia Logopedyczne. Specjalność: logopedia – przygotowanie do wykonywania zawodu logopedy
Studia Podyplomowe Historii Sztuki
Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Logopedii i Medialnej Emisji Głosu. Specjalność: Logopedia
Podyplomowe Studia z Wiedzy o Regionie
Podyplomowe kwalifikacyjne Studia Historyczne
Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej