Wydział Prawa i Administracji

CYBER SCIENCE. Tokenizacja i automatyzacja procesów w gospodarce cyfrowej. Aspekty prawne, technologiczne, zarządcze (artificial intelligence, Blockchain, automatyzacja pracy i algorytmów)
Studia podyplomowe Prawo w ochronie zdrowia
Studia podyplomowe prawa gospodarczego i handlowego
Studia Podyplomowe Administracji i Zarządzania
Studia Podyplomowe Zamówienia Publiczne i Partnerstwo Publiczno-Prywatne
Studia Podyplomowe Prawo i polityka społeczna w ubezpieczeniach społecznych