Studia

Podyplomowe

Uniwersytet Śląski - Uniwersytet Otwarty
Studia podyplomowe Prawo w ochronie zdrowia
Studia podyplomowe prawa gospodarczego i handlowego
Studia Podyplomowe Administracji i Zarządzania
Studia Podyplomowe Zamówienia Publiczne i Partnerstwo Publiczno-Prywatne
Studia Podyplomowe Prawo i polityka społeczna w ubezpieczeniach społecznych