Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

Studia podyplomowe Dziedzictwo kulturowe Śląska Cieszyńskiego i Żywiecczyzny
Studia podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Studia podyplomowe Pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) dla nauczycieli przedmiotu
Studia podyplomowe Pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) dla pedagogów specjalnych
Kwalifikacyjne studia podyplomowe Arteterapia