Wydział Nauk Społecznych

Studia podyplomowe Odnawialne Źródła Energii
Studia podyplomowe Zarządzanie Marką – Zarządzanie Marką Pracodawcy – Zarządzanie Marką Osobistą
Kwalifikacyjne studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie edukacji włączającej – KATOWICE
Studia podyplomowe Lider – kreowanie przywództwa i rozwoju zawodowego
Studia podyplomowe Psychologia Zachowań Społecznych
Podyplomowe Studia Zarządzania i Umiejętności Menedżerskich z Elementami Coachingu
Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną